top of page
20231207A040-42.jpg

Hogeschool Rotterdam

Ik ben kerndocent op de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding Vastgoedkunde. Mijn hoofdtaak is de coördinatie van de minor+ Stadsontwikkeling. Deze minor organiseren we samen met stadsontwikkelaars, zoals ERA Contour, Heijmans, Dudok Real Estate, Waaijer Projectrealisatie, Mannen van Schuim, Missclark en de gemeente Rotterdam. Ieder jaar volgen 40 studenten uit het hele land deze intensieve, inspirerende minor. 

 

Fascinatie voor de gebouwde omgeving staat bovenaan het lijstje van redenen waarom je voor uitoefening van een beroep in de stadsontwikkeling kiest. De gebouwde omgeving omvat naast woningen en werkplekken in grote kantoorgebouwen ook voorzieningen als winkels, scholen en buurtcentra. Aspecten als veiligheid en bereikbaarheid spelen daarbij een zeer belangrijke rol. In een stad als Rotterdam heb je veel mogelijkheden om hierbij een rol te spelen. Diverse partijen hebben invloed op de gebouwde omgeving. Stadsontwikkeling behelst naast het ontwikkelen van vastgoed ook het aandragen van oplossingen voor thema’s als publieke ruimten, verdichting, klimaatadaptie, inclusiviteit, leefbaarheid en wijkverbeteringen. Het conceptvormingsproces staat in deze minor centraal, waarbij de stappen worden doorlopen die nodig zijn om te komen van een gebruikersvraag en initiatief tot een haalbaar concept.

bottom of page