top of page

transformatie winkelgebied Hillegersberg

Een gezellig centrum van Hillegersberg waar je goed kunt wonen, werken en winkelen. Dat is het toekomstperspectief waar ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente aan werken.  

 

Namens en samen met de BIZ Hillegersberg zijn we sinds 2018 op eigen initiatief met de gemeente Rotterdam, ondernemers en eigenaars aan de slag om een grote transformatieopgave uit te voeren.   Hillegersberg kampte met 22% leegstand en we zijn aan de slag gegaan met een twee sporen beleid. Het eerste spoor:  het voor de korte termijn invullen van leegstand met PopUps. Voor de langere termijn zijn we samen met het Kadaster in overleg gegaan met alle eigenaren van het gebied.  Daarnaast  hebben we met de gemeente een bestemmingsverruiming bewerkstelligd. Dit was een langdurig maar zeer succesvol traject. Het beeld van een compacter centrumgebied en een grotere diversiteit aan functies wordt inmiddels breed gedragen. Verschillende initiatieven zorgen voor reuring in het gebied en dat is een goed teken.   

 

Toekomstperspectief centrumgebied

Het dorpse, gezellige karakter, ligging aan de Bergse Voorplas, ontmoeten en genieten zijn nog steeds de belangrijkste steekwoorden voor Hillegersberg centrum. Er wordt hard aan gewerkt deze in een eigentijdse vorm te gieten zodat een duidelijk perspectief ontstaat voor alle partijen.  

Diverse eigenaren en ondernemers maken van deze tijd gebruik om in hun vastgoed te investeren.  staan verschillende panden nu in de steigers en is er na jaren eindelijk een nieuwe bestemming voor veel panden in de Bergse Dorpsstraat .Mooi is dat de gemeente de Freericksplaats heeft aangewezen als Wijkverrijkersproject. Zo krijgt ook de buitenruimte een kwaliteitsimpuls.

 

Basis voor transformatie

De Gebiedskoers Detailhandel voor Hillegersberg -Schiebroek, die rond de zomer vastgesteld wordt, biedt de mogelijkheden voor definitieve nieuwe invullingen en bestemmingen. Vooruitlopend op besluitvorming hierover bekijkt de gemeente nieuwe initiatieven in het vooroverleg vast door deze bril. 

https://www.dnws.nl/kennis-en-inspiratie/interview-hillegersberg-een-goed-gedragen-visie-op-het-gebied-helpt-ons-om-in-actie-te-komen/

bottom of page