top of page

1. De ontdekking van de Haagse Heroes

 

Project: Community Building, Event & Dynamische Ontwikkel Visie

 

Functie: Adviseur i.s.m. Carola Janssen - CO3

 

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

 

Jaar: 2015 tot 2016 (lopend)

 

Omschrijving: 3isacrowd en Co3 samen interviewen een groot aantal local heroes en analyseren hun kenmerken en behoeften. Na het in kaart brengen van de vergaarde informatie en context wordt er een event georganiseerd als startschot voor het ontwikkelen van een dynamische visie. “Een nieuw leven voor Den Haag door het uitgroeien van een serieuze lokale business waarbinnen Haagse smaak- en spraakmakende ondernemers leidend zijn.” We experimenteren en zoeken naar een meer flexibele manier om met wijken, winkelgebieden, straten, gebouwen en lokale ondernemers om te gaan. Speerpunten zijn o.a. marketing, pr, trends en zelfredzaamheid. Dit alles wordt samengevat in een dynamische visie met meerjarenprogramma. HOTH is geboren op 14 januari 2016.

 

HOTH wordt nu voortgezet door locale helden uit Den Haag en geregisseerd door Carola Janssen en Caroline de Jager.

 

 

bottom of page